27 Aug 2013

1st blog

Submit to FacebookSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn
Written by 

Una kong nakilala si Coach Mat noong summer ng 2010. Inimbitahan siya ni Sir Al Manaloto na pumunta ng Cagayan De Oro para maging inspirasyon sa aming grupo, ang Batang Sports Institute. Pagkatapos noong summer na iyon, lahat kami sa grupo ay naglaro sa Subic International Triathlon kung saan naging pangatlo ako sa Junior Sprint, sumunod sa mga teammates ko noon na sina Vince at Derek.   

Ng taon ding iyon, nagpunta ulit si Coach Mat sa Cagayan de Oro noong tag-ulan naman. Isang buwan ang nilagi niya doon at mas nabantayan at nakilala niya kami noon. Noong 2011 tuluy-tuloy pa rin ang training namin sa Cagayan De Oro kasama ni Coach Joshua Inchion. Noong bandang simula ng taong 2012 nabalitaan namin ang pagbuo ng Alaska teamTBB. Masayang-masaya ako ng malaman ko na napili ako na maging bahagi ng elite development team ng Alaska team TBB. Noong April din na iyon naimbitahan ako sa isang training camp sa Pico de Loro kung saan nakilala ko si Xena, Dave Dellow, Sir Alex Bok at Coach Brett, John Cobb, at madami pang iba galing sa iba’t ibang bahagi ng mundo. 

Pagkatapos ng camp na iyon tumuloy ako sa bahay ni Coach Mat sa unang pagkakataon para sa isang training camp. Tinuruan niya ako ng madaming bagay tungkol sa training, tamang pagkain at pamumuhay. Tuwing pumpupunta ako sa Laguna para sa training camp sa bahay ni Coach Mat napapansin ko na mas lumalakas talaga ako dahil mas mahirap ang training namin araw-araw. Paminsan-minsan lang kami mag-training ng mahaba dahil ang focus namin ay ang pagiging mabilis.  

Sa ngayon ay ipagpapatuloy ko ang aking pag-aaral. Nasa kalagitnaan ako ng pagtatapos ng kursong Hotel and Restaurant Management sa amin sa Cagayan de Oro. Kapag mag-retiro ako sa triathlon, gusto kong mag-trabaho bilang seaman dahil katulad din ng sa triathlon, gusto kong makapunta sa madaming mga bansa at makakilala ng maraming tao.

******

I first met coach Mat in the summer of 2010 when he was invited by Sir Al Manaloto to come to Cagayan De Oro and inspire our group, the Batang Sports Institute. Batang means means child in the Tagalog language! We all competed at the SUBIT race later where I got 3rd place in the Junior Sprint race behind my teammates Vince and Derek!

After that, coach Mat came again to work with us for 1 month during the rainy season where we competed in Cebu! I had a good race and was on the podium with Coach Mat and Kuya Noy Jopson as well to being the first time I win prize money! In 2011 I kept on training with Coach Joshua Inchion where in early 2012 we heard the news of the new Alaska teamTBB was forming. I was very happy to have been chosen to be part of the elite development team. In April I was invited to a training camp in Pico De Loro where I got to meet Xena, Dave, Sir Alex Bok, Coach Brett and John Cobb with many other new people from all over the world!

After the camp, it was my first time to stay with coach Mat. He taught me many things on training, food and life. Each time I go to camp at Coach Mat’s house, I’m always stronger than before because I do very hard training regularly, but we never train too long, just sometimes because we focus on going fast!

I’m currently half way into my College degree in Hotel and Restaurant management in Cagayan De Oro. When I'm done with my triathlon career, I’d like to work as a Seaman because just like triathlon, I will get to travel a lot and meet many new people!

Translated by: The Little Age Grouper ;)

Latest from Banjo Norte

Most popular blogs

teamTBB Coaching

Our coaches have qualified numerous clients for Ironman Kona, Ironman 70.3 and ITU world Championships.

Find out more

Featured Athlete